Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że w dniu 24.09.2010r. zostały udostępnione…

24.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że w dniu 24.09.2010r. zostały udostępnione definicje i aplikacje ofertowe umożliwiające złożenie wniosków o zawarcie umów w zakresie    zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi