Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

W związku z trwającymi pracami analitycznymi, związanymi z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w…

23.07.2010

W związku z trwającymi pracami analitycznymi, związanymi z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) bądź w oddziałach intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) zwracam się z prośbą o przekazanie pełnych, zdepersonalizowanych danych zawartych w kartach TISS-28 i TISS-28 dla dzieci.<>BR> Biorąc pod uwagę wielość systemów informatycznych, w których prowadzona jest ocena pacjenta wg skali TISS-28, prosimy o ustalenie formatu danych z członkami zespołu ds. wybranych funkcjonalności systemów NFZ – kontakt: zespol@nfz-warszawa.pl. Szpitale, które wezmą udział w przekazywaniu danych, będą miały możliwość bezpośredniej współpracy z zespołem na etapie tworzenia koncepcji ewentualnych zmian w systemie finansowania świadczeń realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.