Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy, którzy pobrali do dnia 27.11.2009r do godz. 10-00 definicje w rodzaju świadczeń  PRO, REH proszeni są…

27.11.2009

Świadczeniodawcy, którzy pobrali do dnia 27.11.2009r do godz. 10-00 definicje w rodzaju świadczeń  PRO, REH proszeni są o ponowne pobranie ww. definicji z powodu zmiany zapytań w ankietach. (dotyczy również postępowań konkursowych w rodzaju PRO)