Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje ,iż w dniu 29 czerwca 2009 weszło w życie Zarządzenie…

06.07.2009

Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje ,iż w dniu 29 czerwca 2009 weszło w życie Zarządzenie nr 28/2009DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne- prosimy o zapoznanie się.