Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w roku 2009.W związku z wejściem…

20.03.2009

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w roku 2009.W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 17/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza proszę nie zamykać sprawozdań za miesiąc marzec do momentu pobrania z Portalu Świadczeniodawcy aneksów do umowy.