Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zasady rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz osób uprawnionych z innych państw członkowskich…

06.02.2009

Zasady rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Wspólnoty

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5&artnr=3627