Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Konkurs Ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

03.04.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.03.2015r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie ciężkiej astmy alergicznej Ige zależnej omalizumabem na terenie województwa opolskiego,
  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) na terenie województwa opolskiego,
  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego na terenie województwa opolskiego,
  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) na terenie województwa opolskiego,
  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu na terenie województwa opolskiego,
  • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych  na terenie województwa opolskiego,

 

Termin składania ofert do dnia 13.04.2015r. godz. 16.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. w zakładce Kontraktowanie 2015