Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

17.04.2015

WAŻNE: Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości danych z zakresu list oczekujących oraz pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom sprawozdającym dane z zakresu pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia, iż od kwietnia br. zmianie uległy słowniki komórek organizacyjnych i świadczeń sprawozdawanych za pomocą komunikatów XML oraz w aplikacji AP-KOLCE.

Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia należy w związku z powyższym sprawozdawać od początku kwietnia br. zgodnie ze zaktualizowanymi słownikami, dostępnymi na stronie internetowej NFZ pod adresem:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow,6643.html

Najważniejsze zmiany wprowadzone w słownikach:

– Badania Tomografii Komputerowej (TK): zamiast jak do tej pory do komórki organizacyjnej (kod 7220) są sprawozdawane dla kodu świadczenia 20006

– Stomatologia: wprowadzona odrębna sprawozdawczość dla leczenia aparatem ortodontycznym (kod świadczenia 10000) oraz leczenia protetycznego (10001)

– Programy Lekowe: wprowadzona sprawozdawczość dla określonych programów lekowych (kody świadczenia od 90053 do 90125)

– Świadczenia AOS w zakresie endokrynologii, onkologii, kardiologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu: przeniesienie sprawozdawczości z komunikatów XML do aplikacji AP-KOLCE

– Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, opieka hospicyjna: wyłączenie konieczności przekazywania danych dla określonych komórek organizacyjnych

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi słownikami i ich niezwłoczne wdrożenie w prowadzonej sprawozdawczości z zakresu pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Jednocześnie przypominamy, iż przekazywane przy pomocy komunikatów XML dane o liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz o ilości osób skreślonych z list oczekujących, wraz z listami osób oczekujących dla danej komórki organizacyjnej/świadczenia zawierającymi imię, nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, świadczeniodawcy będą zobowiązani sprawozdawać zgodnie ze zaktualizowanymi słownikami od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015, tj. od dnia 30.04.2015 r.