Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Konkurs Ofert w rodzaju AOS

05.05.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 05.05.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie reumatologii na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,

 

Termin składania ofert do dnia 19.05.2015r. godz. 16:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. oraz w zakładce Kontraktowanie 2015