Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

17.10.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2018 r. do 30.06.2022 r.:

 

Kod postępowania:  08-18-000302/REH/05/1/05.4300.309.02/01

 

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2018 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.