Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zasad sprawozdawania świadczeń w ramach pomocy medycznej udzielanej obywatelom Ukrainy

08.04.2022

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8191.html