Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne WAŻNE!

28.03.2017

Oferenci, którzy w dniu 27.03.2017 pobrali szablony postępowań konkursowych celem sporządzenia oferty w ramach postępowania w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne proszeni są o ponowne pobranie definicji postepowania.

SZABLONY POSTĘPOWAŃ POBRANE PRZED DNIEM 28.03.2017 SĄ NIEAKTUALNE, ZASTOSOWANIE ICH SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIEPRAWIDŁOWYM SPORZĄDZENIEM OFERTY.