Dla Świadczeniodawcy

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

31.10.2023
Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w…

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2023 w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna – wnioski elektroniczne

14.07.2023
W dniu 14.07.2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach: w…