Dla Świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

O pozytywnie ocenionych wnioskach świadczeniodawców

29.12.2023
w rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach świadczeniodawców

21.11.2023
W rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach świadczeniodawców

27.10.2023
w rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionym wniosku świadczeniodawcy

28.09.2023
w rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na rok 2023 i lata następne

02.12.2022
W dniu 2 grudnia 2022 r.  zostały opublikowane zaproszenia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na…

O pozytywnie ocenionych wnioskach Świadczeniodawców

18.07.2023
w rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach Świadczeniodawców

21.06.2023
w rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach Świadczeniodawców

16.05.2023
W rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach Świadczeniodawców

24.04.2023
W rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie…

O pozytywnie ocenionych wnioskach Świadczeniodawców

29.03.2023
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjne, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie…