Dla Świadczeniodawcy

KON PIERŚ / KON – JG

11 października 2023 r. – Ogłoszenie postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON Pierś) i nowotworem jelita grubego (KON – JG)

12.10.2023
Ogłoszenie postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON Pierś) i nowotworem jelita grubego (KON – JG).…