Dla Świadczeniodawcy

Leczenie Stomatologiczne

W dniu 7 marca 2024 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne na terenie powiatów: krapkowicki, oleski, strzelecki i Miasta Opole w zakresie:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym (cena oczekiwana 6,47 zł)

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania: 7 marca 2024
  • Składanie ofert: do 25 marca 2024 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 27 marca 2024 godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 16 kwietnia 2024 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 1 maja 2024 r. – 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2024 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Stomatologiczne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (https://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

Dodatkowo, celem realizacji obowiązku wynikającego w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 146) dotyczącego opinii o celowości inwestycji (OCI), przekazujemy w załączeniu wzór oświadczenia oferenta.
Wypełnione oświadczenie należy załączyć do oferty.

Link do: Oświadczenie oferenta o celowości inwestycji (OCI)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 199

Przepraszamy, nie znaleziono komunikatów w wybranej kategorii.