Dla Świadczeniodawcy

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

5 lipca 2024 r. – ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

05.07.2024
W dniu 5 lipca 2024 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na terenie województwa opolskiego z…