Dla Świadczeniodawcy

Rehabilitacja Lecznicza

24 października 2023 r. – ogłoszenie postępowania na rok 2024 w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

24.10.2023
W dniu 24 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w zakresie: – fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zakresem…