Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących (xml)

24.02.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących (xml).

 

         Przypominamy, iż zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801 od 01.01.2010 zmieni się zakres przekazywanych danych statystyk xml o listach oczekujących. Wg zapisów rozporządzenia nie będą przesyłane statystyki kolejek do procedur oraz wycofany zostanie z komunikatu przewidywany (szacowany) czas oczekiwania.

         Pozostanie sprawozdawczość dotycząca „liczby osób oczekujących” oraz „rzeczywistego czasu oczekiwania” wyliczanego zgodnie z algorytmem podanym w rozporządzeniu. Z uwagi na powyższe zaistnieje konieczność dostosowania w odpowiednim czasie posiadanego przez Państwa oprogramowania.

         Ponieważ  wyżej wymienione parametry są już w chwili obecnej przekazywane przez Państwa poniżej przekazujemy analizę porównawczą podawanych przez Państwa czasów przewidywanych/szacowanych i czasów rzeczywistych do poszczególnych komórek organizacyjnych za maj 2009. Jest sprawą oczywistą, że czas rzeczywisty (wyliczony dla świadczeń zrealizowanych w poprzednim miesiącu) nie musi być tożsamy z czasem przewidywanym/szacowanym (dotyczącym prognoz na przyszłość) jednakże z uwagi na fakt, iż szereg kolejek zawiera znaczne a nawet rażące różnice w tych dwóch parametrach prosimy o odnalezienie w załączonym pliku Państwa komórek (wg. kodu technicznego) i sprawdzenie czy nieprawidłowość dotyczy Państwa danych. Jeśli przesyłane „czasy rzeczywiste” są nieprawidłowe prosimy o niezwłoczne podjęcie działań zapewniających właściwe podawanie tych parametrów w sprawozdawczości.

Pliki do pobrania