Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców

18.04.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 8 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 ze zm.) od 1 kwietnia 2015 roku rozszerzeniu ulega słownik świadczeń, dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących w czasie rzeczywistym, w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE). W szczególności prosimy zwrócić uwagę na świadczenia, dla których do tej pory dane sprawozdawane były za pośrednictwem komunikatu XML (z zakresu onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii oraz endokrynologii), a dla których listy oczekujących należy wprowadzić do aplikacji do dnia 1 kwietnia.

 

 

Słownik obowiązujący od stycznia 2015 r.:

 

 

Świadczenia medyczne*

kod

nazwa

00000

ŚWIADCZENIA UDZIELONE NA PODSTAWIE KARTY ONKOLOGICZNEJ

50009

ABLACJA WIDEOTORAKOSKOPOWA

50010

OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 r.ż.

50011

OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ > 17 r.ż.

50012

OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >1 r.ż. i < 18 r.ż.

50013

WSZCZEPIENIE ZASTAWEK SERCA

50014

KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE < 18 r.ż.

60002

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII

60003

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

60004

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII

60005

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

 

 

*  listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej (kod 00000) świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić w czasie rzeczywistym w aplikacji od stycznia 2015 r., natomiast na pozostałe wykazane w słowniku świadczenia od kwietnia 2015 r.

 

Przypominamy jednocześnie, iż informacje na temat dostępu do aplikacji AP-KOLCE oraz instrukcja użytkownika zamieszczone zostały na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-dotyczacy-aplikacji-kolejki-centralne,6511.html