Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Listy Oczekujących – Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników

24.02.2015

Listy Oczekujących – Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników: komórek organizacyjnych i procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących (zmiany w sprawozdawczości począwszy od danych za wrzesień 2012 wysyłanych w październiku 2012)