Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących

09.06.2015

Opolski OW NFZ, w związku z napływającymi informacjami o nieprawidłowościach podczas wpisywania pacjentów na listy oczekujących na udzielenie świadczeń w AOS i świadczeń szpitalnych, przypomina świadczeniodawcom poniższe zasady:

 

  1. Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia, a nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących.
  2. Świadczeniodawca powinien wyznaczyć termin udzielenia świadczenia, wynikający z kolejności zgłoszeń oraz kryteriów medycznych. Świadczeniodawca powinien zaproponować świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  3. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca może to uczynić w dniu wpisu na listę. Świadczeniobiorca ma obowiązek poinformować świadczeniodawcę również w przypadku, gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające stawienie się w określonym terminie.
  4. Świadczeniodawca w wyniku otrzymania powyższej informacji powinien wyznaczyć świadczeniobiorcy nowy planowany termin udzielenia świadczenia, tj. dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia, a także odnotować na liście przyczynę tej zmiany.

 

Należy jednak pamiętać, iż zasady powyższe nie dotyczą osób szczególnie uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

 

Podstawa prawna: art. 20 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z późn.zm.).