Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

03.07.2015

Opolski OW NFZ przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania comiesięcznych komunikatów sprawozdawczych XML z zakresu list oczekujących, zgodnie z aktualnie obowiązującymi słownikami świadczeń oraz komórek organizacyjnych zobowiązanych do sprawozdawczości. Prosimy o rzetelne i terminowe przekazywanie danych. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

 

Źródło: Wydział Obsługi Klientów