Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujące w aplikacji AP-KOLCE.

03.07.2015

Opolski OW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom prowadzącym listy oczekujących przy pomocy aplikacji AP-KOLCE, tj. listy oczekujących na świadczenia:

– udzielane na podstawie karty onkologicznej (DILO)

– z zakresu onkologii

– z zakresu kardiologii

– z zakresu endokrynologii

– z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

– w zakresie soczewki (zaćma)

– endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz rewizji po nich

– usunięcia zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)

o obowiązku aktualizacji danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z list oczekujących założonych w aplikacji co najmniej raz w tygodniu, jak również o obowiązku aktualizacji daty oceny dla każdej kolejki co najmniej raz w miesiącu.

Przypominamy, iż informacja o pierwszym wolnym terminie jest dostępna dla pacjentów poprzez Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne (http://kolejki.nfz.gov.pl), w związku z czym kluczowe jest rzetelne i terminowe wprowadzanie danych przez świadczeniodawców.

 

Źródło: Wydział Obsługi Klientów