Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

09.12.2015

Opolski OW NFZ przypomina o obowiązkach sprawozdawczych dotyczących świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

– przesyłanie komunikatem XML informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z prowadzonych przez świadczeniodawcę list oczekujących – cotygodniowo, przynajmniej 1 raz w tygodniu;

– przesyłanie komunikatem XML danych o liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania i liczbie osób skreślonych z list oczekujących w okresie sprawozdawczym, wraz z listami osób oczekujących z dokładnością do numeru PESEL – comiesięcznie, do 10 dnia miesiąca;

– prowadzenie w aplikacji AP-KOLCE list oczekujących na wybrane świadczenia, zgodnie ze słownikiem opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia – w czasie rzeczywistym w zakresie wpisywania i skreślania świadczeniobiorców;

– aktualizacja danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla wszystkich list oczekujących prowadzonych w AP-KOLCE – cotygodniowo, przynajmniej 1 raz w tygodniu;

– aktualizacja daty oceny kolejki dla wszystkich list oczekujących prowadzonych w AP-KOLCE – comiesięcznie, przynajmniej 1 raz w miesiącu.

Jednocześnie przypominamy, iż dla list oczekujących prowadzonych w AP-KOLCE nie jest wymagane przesyłanie tych samych danych komunikatem XML.

Aktualne słowniki komórek organizacyjnych zobowiązanych do przesyłania danych komunikatem XML oraz świadczeń na które listy oczekujące należy prowadzić w AP-KOLCE (od kwietnia 2015): http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow,6643.html

Zaktualizowany słownik świadczeń, dla których świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania danych komunikatem XML (od listopada 2015): http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-slownika-swiadczen-podlegajacych-sprawozdawczosci-z-zakresu-list-oczekujacych,6766.html

 

Wszelkie pytania dotyczące sprawozdawczości z zakresu list oczekujących prosimy kierować telefonicznie pod nr (077) 40 20 181 lub mailowo na adres Lukasz.Pisarek@nfz-opole.pl

Źródło: Wydział Obsługi Klientów