Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wpisywania pacjentów na listy oczekujących

09.12.2015

Opolski OW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom prowadzącym listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia obowiązujących regulacji prawnych, świadczeniodawca ma obowiązek wpisania Pacjenta na listę oczekujących nawet, jeżeli przewidywany termin udzielenia świadczenia będzie przypadał na okres po zakończeniu realizacji kontraktu zawartego z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto przypominamy, iż w przypadku zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia, świadczeniodawca jest zobowiązany do informowania o zmianach Pacjentów. W związku z faktem, iż wyznaczane odległe terminy udzielenia świadczenia mogą ulegać wielokrotnym zmianom (np. w wyniku rezygnacji Pacjentów z wcześniejszymi terminami), Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca informowanie o zmianach planowanego terminu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W przypadku gdy do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało mniej niż 30 dni, wówczas Pacjent powinien być informowany o każdej jego zmianie.

Podstawa prawna:

– art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.).