Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyk rewizyjnych

22.01.2016

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyk rewizyjnych

Narodowy Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986) oraz otrzymanymi wytycznym z Ministerstwa Zdrowia od stycznia 2016 r. na listy oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz stawu kolanowego prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby. Na listach tych pozostają pacjenci oczekujących na świadczenie, wpisani do 31 grudnia 2015 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta.

 

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń po 1 stycznia 2016 r. powinni być wpisani na listę oczekujących do komórki organizacyjnej, która wykonuje te świadczenia (tj. zwykle oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej).

 

Od 4 stycznia 2016 r. informacje z zakresu list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i rewizje po endoprotezoplastyce stawu kolanowego nie są publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.