Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dla świadczeniodawców – zasady postępowania wobec Pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia u świadczeniodawców

15.09.2017

Opolski OW NFZ przypomina, iż świadczeniodawcy kończący wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są zobowiązani, na podstawie art. 20 ust. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.), do bezpłatnego wydania Pacjentowi skierowania, zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty wpisu na listę.

 

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie art. 20 ust. 10b ustawy świadczeniodawca udzielający świadczeń w tym samym zakresie, do którego zgłosi się Pacjent z ww. zaświadczeniem, ustala termin przyjęcia Pacjenta z uwzględnieniem podanej na zaświadczeniu daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Zwracamy uwagę, iż ww. przepis nie oznacza, iż Pacjentowi powinien zostać wyznaczony ten sam termin, na który oczekiwał w poprzedniej placówce, lecz że termin wynikający z listy oczekujących powinien zostać skrócony o czas, przez jaki Pacjent ten już oczekiwał na świadczenie.