Kolejka Oczekujacych

Kolejka Oczekujacych

Komunikat dotyczący zmian w sprawozdawczości list oczekujących od 1 stycznia 2024 roku

21.12.2023

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie następujące zmiany:

  1. Dodano obowiązek oznaczenia przedziałów wiekowych, w których świadczeniodawca może przyjąć dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym. Obecnie, jeśli świadczeniodawca ma możliwość udzielania świadczeń dla dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym, zaznacza znacznik świadczenia udzielane także dzieciom.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczeniodawca będzie obowiązany określić w jakich przedziałach wiekowych będą udzielane wymienione świadczenia. Ustalone przedziały wiekowe to: (0-3), (4-9), (10-15), (16-18). Świadczeniodawca będzie mógł zaznaczyć kilka przedziałów jednocześnie. Informacja dotycząca przedziałów wiekowych będzie publikowana w Informatorze o Terminach Leczenia.

  1. Dla świadczeń gastroskopii (20015) i kolonoskopii (20016) dodano obowiązek oznaczania miejsc, w których świadczeniodawca udziela świadczeń w znieczuleniu.

W aplikacji AP-KOLCE zostanie dodana możliwość zapisania dla każdego z harmonogramów przyjęć dotyczących gastroskopii i kolonoskopi parametru – znieczulenie. Informacja  ta będzie prezentowana w Informatorze o Terminach Leczenia z dopiskiem, że pierwszy wolny termin udzielania świadczenia ze znieczuleniem może być późniejszy. Natomiast świadczeniodawca powinien przekazywać datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia na badanie, na które czas oczekiwania jest najkrótszy (w większości przypadków są to badania bez znieczulenia).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1245)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej