Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
Leczenie szpitalne – w zakresie: chirurgia naczyniowa  wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

03.4530.030.02

chirurgia naczyniowa –  hospitalizacja

52,00

województwo