Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 21.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:

  • Leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia ii poziom referencyjny – hospitalizacja na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 28.03.2014r. godz. 16.00
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014 r.


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, iż w związku z postępowaniem ogłoszeniem
w trybie rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju LECZENIE SZPITALNE
wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w zakresie wynosi:

 

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena
oczekiwana

Obszar kontraktowania

03.4260.050.02

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA

52,00

województwo