Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju LECZENIE SZPITALNE
wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w zakresie wynosi:

kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena
 oczekiwana

Obszar
 kontraktowania

03.4640.032.02

UROLOGIA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

49,99

województwo