Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju LECZENIE SZPITALNE
wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w zakresie wynosi:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena
oczekiwana

Obszar kontraktowania

03.4530.030.02

CHIRURGIA NACZYNIOWA –
  HOSPITALIZACJA

52,00

województwo