Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia

22.11.2019

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM w załączeniu.