Odwołania i decyzje

Odwołania i decyzje

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 08-23-000100/REH/05/1/01

29.05.2023

DECYZJA NR 7/2023/KO Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


Ogłoszenie o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 08-23-000100/REH/05/1/01