POZ

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż świadczeniodawcy POZ realizujący świadczenia lekarza POZ lub pielęgniarki

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż świadczeniodawcy POZ realizujący świadczenia lekarza POZ lub pielęgniarki POZ dla podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych winni przedkładać w tut.  Oddziale NFZ terminie do dnia 7 stycznia i 7 lipca każdego roku informację o aktualnej liczbie w/w podopiecznych stosownie do wzoru określonego w załączniki nr 4 do umowy w rodzaju POZ.