POZ

POZ

Zasady rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej udzielonych uczniom klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

03.03.2015

Zasady  rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej udzielonych uczniom klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

Stosownie do pisma znak CF/DSOZ/2010/073/0116/W/03456/HKL z dnia 24 lutego 2010 roku Pana Jacka Paszkiewicza – Prezesa NFZ – Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej realizowanych w ramach umów w rodzaju POZ dla uczniów klas specjalnych działających w szkołach ogólnodostępnych (tj. nie będącej szkołą specjalną) odbywa się na zasadach dot. uczniów szkół specjalnych.