POZ

POZ

Informacja dla Świadczeniodawców POZ w sprawie kontraktowania 2010.

03.03.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, iż mając na względzie zapewnienie dostępu do świadczeń w rodzaju POZ wszystkim ubezpieczonym w roku 2010 zaprasza dotychczasowych świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ do składnia  wniosków aktualizacyjnych o zawarcie umów w rodzaju POZ.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z Państwa jednostkami oraz fakt, iż nadal trwają rozmowy z przedstawicielami świadczeniodawców POZ zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim z Centralą NFZ mamy nadzieję, że począwszy od dnia 01.01.2010 roku będą Państwo nadali realizowali usługi w ramach umów w rodzaju POZ. Jednocześnie zapewniamy, że zmiany wynegocjowane przez przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego podczas rozmów z Centralą zostaną wprowadzone w życie w terminie późniejszym tj. po ich akceptacji ze strony Centrali NFZ.

Informujemy również, iż w dnia 29.12.2009 roku weszło w życie zarządzenia Nr 91/2009/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ. W/w zarządzenie wprowadza m.in. nowe brzmienie załącznika nr 11 do zarządzenia 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3.11.2009 roku tj. oświadczenie wnioskującego składane w sytuacji opisanej w § 40 ust.5 zarządzenia. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o złożenie w/w załącznik nr 11 w nowym brzmieniu.

 

Załącznik nr 11 do pobrania