POZ

POZ

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie postępowania w przypadku zachorowań na grypę i choroby grypopochodne

03.03.2015

W związku z różną interpretacją postępowania w przypadku zachorowania na grypę i choroby grypopodobne w tym grypę A H1/N1 uprzejmie informuję, iż na spotkaniu ordynatorów  oddziałów dziecięcych i oddziałów chorób wewnętrznych, w obecności Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – dr K. Kościów oraz Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Zakaźnych  dr W. Budzin w dniu 19.11.2009 ustalono, co następuje:

  • w przypadkach powikłań grypy, które mogą wymagać pobytu w szpitalu , pacjenci będą kierowani do właściwych oddziałów (tj. o/chorób wewnętrznych, o. dziecięcych, o. chorób płuc i innych w zależności od powikłań i specyfiki choroby).
  • nie znajduje uzasadnienia kierowanie do oddziałów chorób zakaźnych pacjentów w przypadkach podejrzenia grypy, gdyż ten rodzaj wirusa nie stanowi podstawy do izolacji pacjenta w warunkach szpitalnych.

Prosimy o stosowanie się do powyższych uzgodnień.

Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej tut. Oddziału został zamieszczony komunikat Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta Chorób Zakaźnych „Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z  przypadkami grypy A/H1N1”.