POZ

POZ

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 lipca 2009 roku dot. informacji o zmianie numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ

03.03.2015

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 lipca 2009 roku dot. informacji o zmianie numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w POZ Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych za wykonane usługi zdrowotne począwszy od lipca 2009 roku należy posługiwać się nowymi numerami umów.
Niezastosowanie się do powyższego pociąga za sobą konieczność wykonywania dodatkowych czynności zarówno ze strony tut. Oddziału NFZ jak i świadczeniodawcy.