POZ

POZ

Informacja dot. zmiany numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w PO

03.03.2015

Informacja dot. zmiany numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w POZ

Opolski OW NFZ uprzejmie informuje, iż od dnia 01.07.2009 obowiązują nowe  numery umów w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w POZ  tj:

  1. świadczenia pielęgniarki POZ – nr umowy 08R/XXXXX/01/8/POZ/09/1
  2. świadczenia nocnej świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ –  nr umowy  (08R/XXXXX/01/9/POZ/09/1

gdzie XXXXX – to przyporządkowany Państwu kod świadczeniodawcy

Podczas przesyłania danych do weryfikacji list aktywnych i wystawiania dokumentów rozliczeniowych  począwszy od lipca b.r. należy posługiwać się już w/w  numerami umów.