POZ

POZ

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej

10.02.2023

Zgodnie z założeniami programu POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę.

Lekarze POZ otrzymali możliwość leczenia pacjentów w ramach nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, który umożliwia także skorzystanie z innych świadczeń, w tym:

  • porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza)
  • porad dietetycznych oraz
  • konsultacji specjalistycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 31.01.2023