POZ

POZ

Uwaga! Istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostających na listach aktywnych

03.03.2015

OOW NFZ informuje, iż istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o  osobach pozostających na listach aktywnych lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, dla których nie można było potwierdzić uprawnień do świadczeń.
Wobec powyższego świadczeniodawca zainteresowany otrzymaniem powyższych danych powinien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do tut. oddziału.
Przedmiotowy wniosek należy przesłać w formie elektronicznej na adres: malgorzata.tolak@nfz-opole.pl.
Po otrzymaniu i weryfikacji wniosku od świadczeniodawcy POZ, OOW NFZ przekaże przedmiotowe dane poprzez umieszczenie ich we właściwym, dedykowanym danemu świadczeniodawcy POZ środowisku informatycznym (Portal Świadczeniodawcy).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Opole 15.11.2012 r.