POZ

POZ

Można już przesyłać deklaracje POZ, z data graniczną 01.07.2023.

03.07.2023

Można już przesyłać deklaracje POZ, z data graniczną 01.07.2023.