Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU – PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

21.12.2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU