Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT: 08-23-000190/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

19.05.2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT: 08-23-000190/SPO/14/1/14.2142.026.04/01