Rozstrzygnięcia 2023

Rozstrzygnięcia 2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16.01.2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ