Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ

13.02.2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ