Rozstrzygnięcia 2023

Rozstrzygnięcia 2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

10.03.2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT –  w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO