Rozstrzygnięcia 2023

Rozstrzygnięcia 2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT – w zakresie pediatrii nr 08-23-000205/AOS/02/1/01

21.04.2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT – w zakresie pediatrii nr08-23-000205/AOS/02/1/01